Bơm cánh gạt 90 và motor phòng nổ 11 kW

Bơm cánh gạt 90 và motor phòng nổ 11 kW

Bộ Bơm cánh gạt 90 và motor phòng nổ 380V, 50 Hz, 11 kW


CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN

Chuyên Thiết bị xăng dầu – Van tàu biển

  • Mô tả

Mô tả

Bộ Bơm cánh gạt 90 và motor phòng nổ 380V, 50 Hz, 11 kW

(Gồm bộ chân đế, khung và dây curoa, bánh xe đẩy)

  • Size: đầu ra đầu vào 80mm (3 inch)
  • Motor phòng nổ 380V,  50Hz, 20 A, vòng tua 1450 RPM, 11kW