Bộ bơm 8″ + Motor phòng nổ 3 pha 45kW

Bộ bơm 8″ + Motor phòng nổ 3 pha 45kW

BỘ BƠM 8″ + MOTOR phòng nổ 3 pha 45kW, có bộ khung đế.

Lưu lượng cả bộ: 150 m³/h


CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN

Chuyên Thiết bị xăng dầu – Van tàu biển

  • Mô tả

Mô tả

BỘ BƠM 8″ + MOTOR phòng nổ 3 pha 45kW (gồm bộ khung, chân đế bơm)

  • Bơm 8 inch
  • Motor 3 pha 45 kW, 50 HP, 1465 RPM.
  • Lưu lượng cả bộ: 150 m³/h