Co hàn 90 độ SCH80

  • Mô tả

Mô tả

Co hàn 90 độ SCH80

Size: từ DN15 đến DN200

Gía: liên hệ

Số điện thoại: 0903 731 015 – 0917 778 764