Khớp nối nhanh Todo

  • Mô tả

Mô tả

Dry disconnect coupling

Size: 2″ – 4″

Chất liệu: SS316