Khớp xoay Aile

  • Mô tả

Mô tả

size: phi 27 và phi 34