Ống nhựa lưới xanh

Ống nhựa lưới xanh

Ống nhựa lưới dùng để bơm dầu và bơm nước, 1 cuộn dài 30 mét

Size: 49, 42, 27, 21


CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN

Chuyên Thiết bị xăng dầu – Van tàu biển

  • Mô tả

Mô tả

Ống nhựa lưới, dùng để bơm dầu nước

Kích thước: Ø21, Ø27, Ø42, Ø49

30 mét / cuộn (bán theo cuộn)