Đồng hồ 4″, có lọc và tách khí inox

Đồng hồ 4″, có lọc và tách khí inox

ĐỒNG HỒ XĂNG DẦU 4″ Có kèm bầu lọc và tách khí inox

Size: 4″ (100 mm)

Lưu lượng: 450 – 2250 LPM

Áp lực cao nhất: 150 PSI


CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN

Chuyên Thiết bị xăng dầu – Van tàu biển

  • Mô tả

Mô tả

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG KẾ XĂNG DẦU 4″, có bầu lọc và tách khí inox

  • Size: 4″ (100 mm)
  • Lưu lượng: 450 – 2250 LPM
  • Áp lực cao nhất: 150 PSI