Đồng hồ 3″, có lọc và tách khí

Đồng hồ 3″, có lọc và tách khí

ĐỒNG HỒ XĂNG DẦU 3″  Có kèm bầu lọc và tách khí (gia công)

Size: 3″ (80 mm)

Lưu lượng: 240-1200 LPM

Áp lực cao nhất: 1035 kPa


CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN

Chuyên Thiết bị xăng dầu – Van tàu biển

  • Mô tả

Mô tả

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG KẾ XĂNG DẦU 3″ (DN80)

Có kèm bầu lọc và tách khí (gia công)

  • Size: 3″ (80 mm)
  • Lưu lượng: MIN 240 – MAX 1200 LPM
  • Áp lực cao nhất: 1035 kPa