Đồng hồ lưu lượng kế 4″

Đồng hồ lưu lượng kế 4″

ĐỒNG HỒ XĂNG DẦU 4″ Có kèm bầu lọc và tách khí (gia công)

Size: 4″ (100 mm)

Lưu lượng: 450 – 2250 LPM

Áp lực cao nhất: 1034 kPa


CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN

Chuyên Thiết bị xăng dầu – Van tàu biển

  • Mô tả

Mô tả

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG KẾ XĂNG DẦU 4″

Có kèm bầu lọc và tách khí (gia công)

  • Size: 4″ (100 mm)
  • Lưu lượng: 450 – 2250 LPM
  • Áp lực cao nhất: 1034 kPa