Đồng hồ lưu lượng kế 40mm – THÂN INOX

Đồng hồ lưu lượng kế 40mm – THÂN INOX

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG KẾ XĂNG DẦU 49 – THÂN INOX

Có kèm bầu lọc và tách khí bằng INOX

Size: 1 1/2 inch (40 mm / ∅49)

Lưu lượng: 0.6 – 18 m³/hr


CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN

Chuyên Thiết bị xăng dầu – Van tàu biển

  • Mô tả

Mô tả

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG KẾ XĂNG DẦU 49 – THÂN INOX

(1 1/2 inch Petroleum Flowmeter – Stainless Steel Casing)

  • Size: 1 1/2 inch (40 mm/ Ø49). 
  • Lưu lượng: 0.6 – 18 m³/h
  • Áp lực làm việc: 20 Kgf/cm²
  • Nhiệt độ làm việc: cao nhất 120 °C
  • Thân: bằng Inox
  • Có kèm bầu lọc và tách khí bằng Inox