Đồng hồ lưu lượng kế 2″ – THÂN INOX

Đồng hồ lưu lượng kế 2″ – THÂN INOX

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG KẾ XĂNG DẦU 2″ (60) – THÂN INOX

Có kèm bầu lọc và tách khí bằng INOX

Size: 2 inch (50mm / fi60)

Lưu lượng: 2 – 50 m³/hr


CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN

Chuyên Thiết bị xăng dầu – Van tàu biển

  • Mô tả

Mô tả

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG KẾ XĂNG DẦU 2 INCH (60) – THÂN INOX

(2 inch Petroleum Flowmeter – Stainless Steel Casing)

  • Size: 2 inch (50mm/ fi60). 
  • Lưu lượng: 2 – 50 m³/h
  • Áp lực làm việc: 20 Kgf/cm²
  • Nhiệt độ làm việc: cao nhất 120 °C
  • Thân: bằng Inox
  • Có kèm bầu lọc và tách khí bằng Inox