Đồng hồ lưu lượng kế 2″

Đồng hồ lưu lượng kế 2″

Đồng hồ lưu lượng kế 2″ có kèm bộ lọc, tách khí bằng Inox

Size: DN 50mm/2 inch

Lưu lượng: 2 – 50 m3/h


CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN

Chuyên Thiết bị xăng dầu – Van tàu biển

  • Mô tả

Mô tả

Đồng hồ lưu lượng kế 2″, kèm bầu lọc và tách khí bằng Inox

(2 inch Petroleum Flowmeter, with Stainless Steel Strainer and Air-Eliminator)

  • Size: 50mm / 2 inch
  • Lưu lượng: từ 2 đến 50 m3/h
  • Nhiệt độ làm việc cao nhất 120 0C
  • Áp lực cao nhất: 20 Kgf/cm2
  • Ứng dụng: Xăng dầu