Van búa/Van lỗ đo hầm hàng

Van búa/Van lỗ đo hầm hàng

Van búa / Van lỗ đo hầm hàng, tự đóng mở cho hệ thống.

Thân van bằng đồng

Size: DN40 – DN50


CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN

Chuyên Thiết bị xăng dầu – Van tàu biển

  • Mô tả

Mô tả

Van búa / Van lỗ đo hầm hàng, tự đóng mở cho hệ thống.

(Self-closing Gate Valve Heads for Sounding pipe)

Thân van bằng đồng

Size: DN40 – DN50