Van cầu gang 1 chiều

Van cầu gang 1 chiều

VAN CẦU GANG 1 CHIỀU
Thân: gang đúc
Size: DN50 – DN150


CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN

Chuyên Thiết bị xăng dầu – Van tàu biển

  • Mô tả

Mô tả

VAN CẦU GANG 1 CHIỀU
Thân: gang đúc
Ty, đĩa: đồng
Dạng: đĩa sống, đĩa chết
Size: DN50 – DN150