Van cầu gang 2 chiều

Van cầu gang 2 chiều

Van cầu gang 2 chiều

Size : DN50 – DN150

Thân bằng Gang


CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN

Chuyên Thiết bị xăng dầu – Van tàu biển

  • Mô tả

Mô tả

VAN CẦU GANG 2 CHIỀU

  • Thân: gang đúc
  • Ty, đĩa: đồng
  • Dạng: đĩa sống, đĩa chết
  • Size : DN50 – DN150