Van chặn mặt bích ti nổi 10K

  • Mô tả

Mô tả

Van chặn mặt bích ti nổi 10K – DN80

Thân: gang đúc

Ty đĩa: đồng

Dạng: đĩa sống, chết

Nối bích: 5k, 10k