Bộ bơm + Motor phòng nổ 5.5 kW

Bộ bơm + Motor phòng nổ 5.5 kW

Bộ Bơm 76/60 + Motor phòng nổ 5.5 kW, 50 Hz.

Công suất: ~20 m3/h


CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN

Chuyên Thiết bị xăng dầu – Van tàu biển

  • Mô tả

Mô tả

Bộ bơm cánh gạt 76, đầu ra đầu vào 60 + Motor phòng nổ 5.5 kW, 50 Hz, vòng tua 2910 RPM

Công suất: ~20 m3/h

(bao gồm bộ Chân đế)